ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ 12:16

ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار 

«بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) و حقوق ایران»

دکتر اکبر میرزا نژاد جویباری

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رسول فرامرزی بهادر  | لینک ثابت |

دکتر سید حسین صفاییکنوانسیون بیع بین المللی و مسئله الحاق ایران به آن

دکتر سید حسین صفایی

استاد دانشگاه تهران

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رسول فرامرزی بهادر  | لینک ثابت |

تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰)

داود اندرز


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رسول فرامرزی بهادر  | لینک ثابت |